Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een veelomvattende taak, waarvoor deze alle beschikbare geestelijke en lichamelijke krachten moet inspannen.

Zoo is het moederlijk lichaam bij den opbouw van het kind scheppend werkzaam en haar geest bij de opvoeding en ontwikkeling van alle aangeboren eigenschappen en dat alles in den geest der beschaving, waarvan de moeder zich uit haar voorgeslacht en door persoonlijke deelname aan het openbare leven het voornaamste moet hebben verworven.

Die taak is des te zwaarder geworden naarmate de geestelijke eigenschappen in den strijd om het bestaan een belangrijker rol zijn gaan spelen en zelfs op den voorgrond getreden zijn.

Uit alles blijkt, dat de vrouw op dit meest actueele en vitale levensgebied tenminste tijdelijk tot een veel grootere lichamelijke en geestelijke krachtsontplooiing in staat is dan de man.

229

i

Sluiten