Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds gedurende de ontwikkelingsjaren is het meisje grooter en zwaarder dan de jongen van denzelfden leeftijd. Een jonge vrouw is evenwel op haar 20ste jaar volwassen en haar lichamelijke ontwikkeling is dan vrijwel voltooid, terwijl de jonge man van denzelfden leeftijd nog een aantal jaren van groei en verdere ontwikkeling voor de borst heeft.

Het nuttig effect der opgenomen voeding is dan ook bij de vrouw om dit resultaat te bereiken vermoedelijk grooter.

Vrouwen, kinderen en alle phylogenetisch jongere vormen munten uit door het vermogen zich gemakkelijk, snel en met betrekkelijk geringe blijvende veranderingen te herstellen van verwondingen.

Bij hen gelukken dan ook, zooals de ervaring leert, alle transplantaties 't beste. Om dezelfde redenen zijn vrouwen en kinderen beter bestand tegen vergiften, geneesmiddelen en de meeste ziekten, zij doorstaan beter operaties en hérstellen zich sneller van bloedverlies.

Ook de functie der vrouwelijke zintuigen vertoont een jeugdig karakter.

Bij een vergelijkend onderzoek naar de gevoeligheid der zintuigelijke organen van man en vrouw, moet men onderscheid maken tusschen nauwkeurigheid en intensiteit der prikkelperceptie eenerzijds en reactievermogen anderzijds, met andere woorden: tusschen gevoeligheid (het vermogen om prikkels waar te nemen) en de prikkelbaarheid (het vermogen om op prikkels te reageeren).

Over het geheel toont een vergelijking der beide geslachten, wat de zintuigelijke gewaarwording betreft, een grootere gevoeligheid bij den man en een grootere prikkelbaarheid bij de vrouw.

Dat de grootere prikkelbaarheid der vrouw niet alleen bij het zintuig-experiment naar voren komt, maar dientengevolge veeleer een karakteristicum voorstelt van elke vrouwelijke levensuiting, wordt door velerlei bevestigd.

Het verband met de buitenwereld toch komt, zooals bekend is, uitsluitend door de zintuigen tot stand.

Bij het ontwaken uit den slaap neemt het aantal polsslagen

Sluiten