Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgeving, voor het voltooide produkt, het decoratieve, individueele, bijzondere, concrete; integenstelling tot de mannelijke voorliefde voor het verwijderde, wordende, nuttige, algemeene, abstracte.

Daardoor is de vrouw meer toegerust voor het praktische leven, de man voor het abstrakte denken.

De vrouw gaat uit van de onmiddellijk voor de hand liggende feiten. Vindt daardoor in een moeilijke verhouding wel den weg en past zich aan de veranderde situatie gemakkelijk aan.

De gedachten van den man zijn forscher, maar komen langzamer op, terwijl de vrouw en het kind uitmunten door snel begrijpen en behendig reageeren.

Het vrouwelijk gemoed voelt sneller aan en men kan er gerust aan toevoegen: vaak juister.

Zoo is het geen zeldzaamheid, dat de vrouw in weinige oogenblikken en zonder eenige inspanning met haar gevoel iets ontdekt, wat de man met lang nadenken niet heeft kunnen vinden. Dat de vrouw in staat is een stof, welke men haar voorzet, vlug in zich op te nemen, komt onder anderen tot uiting in de snelheid, waarmede zij gewoon is te lezen, en ook van kinderen is het maar al te bekend dat zij de boeken als het ware verslinden.

Daar in de vrouwelijke ziel phantasie en gevoel het gezond verstand meest overvleugelen en' deze beide eigenschappen in elkander overgaan, komt er in het gemoed der vrouw een éénheid tot stand, iets wat bij den man uitzondering is.

Men heeft van oudsher veel gestreden over de vraag, welke invloed op intellectueel gebied aan de lichamelijke konstitutie en welke aan de opvoeding moet worden toegeschreven. Zeker is de laatste niet alleen in staat nuttige eigenschappen te ontwikkelen maar ook die te onderdrukken. In ieder geval kan men toch op verstandelijk gebied een nauwere konstitutioneele verwantschap niet ontkennen tusschen vrouw en kind dan tusschen man en kind.

Deze langdurige jeugdige frischheid, welke in den loop van

Sluiten