Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de taak van zijn vrouw te verlichten. ■ Voor dezen misstap boet de vrouw, aan wier arbeidsvermogen nu verdubbelde eischen gesteld worden.

Tot overmaat van ramp blijft het bovendien misschien niet eens bij den levensstandaard van voorheen, die nog juist toereikend was voor de lichamelijke behoeften, omdat de familie gedwongen wordt — van het oogenblik af aan, waarop zorgen voor de toekomst den man beginnen te drukken — de tering naar de nering te zetten. Alle bezuinigingen komen dan hoofdzakelijk ten koste der vrouwelijke gezondheid.

Dat zijn de droevige consequenties van een rekenfout, bij het aangaan van het huwelijk gemaakt, welke voortvloeit uit een onjuiste waardeering van wezen en waarde der vrouw en welke bij gevolg niet alleen vele vrouwen verhindert vreugde in haar leven te genieten, maar ook haar met ondergang dreigt, voor zoover zij niet een ijzeren gestel bezit en bestand is tegen een dergelijke onredelijke overbelasting.

Sluiten