Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII Ovei de botsing en verzoening van natuur en cultuur met betrekking tot de voortplanting en ontwikkeling van het menschelijk geslacht

Zoowel door heden ten dage levende, als ook door vele reeds te gronde gegane volkeren van verschillende beschaving zijn diverse pogingen aangewend om de natuurlijke vrouwelijke voortplantingstaak op onvolkomen wijze te vervullen, te verkorten, te verlichten of geheel van de hand te wijzen.

Ik ga bij de omlijning van alle pÜchten, welke uit de natuurlijke inrichting van het vrouwelijk organisme voortvloeien

— èn tegenover haar zelf èn tegenover haar nakomelingschap

— uit van een algemeene stelling der natuurlijke historie, volgens welke de moeder zóó lang en in die mate met haar kroost verbonden behoort te zijn, als dat noodig en nuttig is.

Zóó beschouwd zijn de moederplichten bij het menschelijk geslacht bijna onbegrensd; jammer, dat zoo goed als allen vervreemdbaar zijn en ook inderdaad nu eens in meerdere dan weer in mindere mate verloochend worden.

De radicale blijvende vervreemding van eiken vi ouwelijken voortplantingsarbeid wordt door de castratie teweeg gebracht. Deze kunstbewerking heeft evenwel voor ons vraagstuk geen algemeen praktische beteekenis, omdat zij in die mate radicaal is, dat zij daar, waar zij vroeger regelmatig schijnt te zijn toegepast, behalve de mogelijkheid der voort-

Sluiten