Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slot

De bestaande geslachtsverschillen zijn daarom reeds niet ongedaan te maken, omdat de ideale mensch — als een gevolg der afsplitsing van het mannelijk principe van het vrouwelijk — in enkele brokstukken verdeeld is, waarvan elk geslacht zijn eigen deel gekregen heeft.

De ontwikkelingsgeschiedenis leert ons, dat het mannelijk principe moet worden opgevat als een vrouwelijk, dat tengevolge van de ontwikkeling van bijzondere geslachtskenmerken meer variabel geworden is, en bovendien vroeger de kenteekenen der jeugd verliest en de kenmerken van den ouderdom verkrijgt. De uit de toenemende specialiseering voortvloeiende noodzakelijkheid der afsplitsing van een complex van eigenschappen, dat niet meer vereenigbaar was met de vrouwelijke voortplantingstaak, gaf aanleiding tot het ontstaan van het mannelijk principe.

Het behoud van haar jeugdige frischheid beteekent voor de vrouw ongetwijfeld geen vermindering van haar waarde als mensch.

Munten niet volkeren en ook afzonderlijke individuen, welke op een hoogen trap van beschaving staan, uit door jeugdige karaktertrekken? Die volken', welke zich geheel, en die, welke zich in het geheel niet door het eeuwigvrouwelijke laten beïnvloeden, zijn van den gulden middelweg, waar de geslachten op elkander wederkeerig een heilzamen 283

Sluiten