Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN isjoa>juïst verschenen:

Onze Politieke Partijen

Beschreven door hare eigen Vertegenwoordigers JHEUWE VERMEERDERDE EN BIJGEWERKTE DRUK (UITGAVE 1918) ; Per complete serie van 10 ars. f 8.50 Afz. nrs. I 0.45

Een uitgave vim blijvende waardevoor de geschiedenis van de ont-wikkeling der staatkundige beginselen in ons land.

De reeks bestaat uit de volgende nrs.; Mr. H. P. Marchant, 0e Vrilzlanli-Democratisct» Partij; Mr. Aug. Mesritz, De Economische Partli; Dr. ZemÓ Kamkrijmg, . De Algemeene Staatspartij; Dr. J. vak Lekuwïh, De Soclaar-Daarocratlsche Arbeiderspartij; David Wijnkoop, De „S. D. Dr. A. Brummelkamp, Oe AntlrevofattoBalre Partij; A. RoOOHDYzÊn en Prof, Mr. J. A. van Hamkl, De Liberale Unie; Dr. A. C. A. Hoffman, Da Roomsch-Katholleke Staatspartij; JMr. Dr. J. H. W. Q. Tkr SPrw-, Da VrlJ-Llberale Partij; C E. van Kortsvuld, De Chrlstell|k-Hlstorische Unie.

jPilenwe Uitgaven eter KoUamdia^t>iniiagei»ii te Baarn

Stemgebrek©n, doof L. van lier (Gemeentespraakléeraar te 's Gravenhage). fj^4|.

Het Vraagstuk van den Vooruitgang In de Geschiedenis, door Dr. H. W. PH. E. VAN DEN BERGH

van eysinga. f 0$$

Rusland en de Revolutie, door j. welders. * f 0.45 Be Vereenlgde Staten, door h. a. ritter. 10.45

Dordrechtsche Crt,: „Hoewel populair is het toch niet opper-, vlakkig geschreven en geeft het een goeden k§k op de wording e» den huldigen toestand der Vereenigde Staten. Zonder eenige aarzeling aan te bevelen^ i . ."

Bevloeiïug in Nederiandsch-IndHj, door Ir. r. va»

den broek d'Obrenan (oud-hoofdingenieur van den Waterstaat in Ned-Iudië). f °-45

Sluiten