Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het individueele, zoowel als het sociale leven, treden verschillende invloeden op den voorgrond, die aan het denken en handelen der menschen richting geven. De suggestie in ruimen zin genomen, speelt daarbij een belangrijke rol. Evenwel kan men niet zeggen dat zij eigenlijk op den voorgrond treedt; want het eigenaardige der suggestie is juist haar zich verborgen houden. Men kan de suggestie in het wereldconcert vergelnken met de bas in een orkest. Men hoort haar nooit bovenuit; maar zij ontbreekt nimmer, en strekt haar machtigen invloed uit over alles wat leeft en denkt

Wat is suggestie?

Het gaat niet aan alle hiervan in de litteratuur gegeven dennihes aan te halen, daar het er talloos vele zijn. Ik wil er slechts enkele noemen.

Bernheim (Nancy) verstaat onder suggestie: „dehandeling waardoor_een denkbeeld in de herwSe^ngevoeTTen doorhaar aanvaard wordt". Ieder van de vqFzlntuigen • gehoor, gezicht, leukTTmaak en gevoel, kan een indruk naar het sensonum zenden, die in een denkbeeld overgaat en een suggestie vormt. Wanneer men tegen iemand zegt: „daar zit een vlieg op uw voorhoofd", dan strijkt hij er met de hand over om de vlieg weg te jagen, daar hij die werkelijk meent te voelen. Langs den weg van het gehoor is een denkbeeld m zijn hersenen ingevoerd, en hij heeft dit aanvaard (en gereageerd met een handeling), omdat hij geen reden heeft tot niet gelooven. Maar wanneer hij merkt dat er geen vlieg zit, zal hrj de mededeeling een tweede keer niet gelooven — 289

Sluiten