Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud; en een denkbeeld niet, trekkende van het ééne deel van het bewustzijn naar het andere. En de scheiding tusschen persoonlijk en algemeen bewustzijn lijkt mij geheel kunstmatig. In beide komen indrukken langs de zintuigen; ieder denkbeeld kan zoowel in het persoonlijke als in het algemeene bewustzijn voorkomen. Het eenige onderscheid ligt eigenlijk in de aandacht: op de denkbeelden van het persoonlijk bewustzijn is de aandacht gevestigd, op die van het algemeene niet. Daarin zie ik geen reden om het bewustzijn in twee deelen te verdeelen, waarvan 't ééne deel zelfs buiten het „ik" liggen zou. Het lijkt mij logischer om dan te zeggen dat de aandacht wisselend en veranderlijk is.

Zonder een definitie te geven, die het begrip suggestie in weinige woorden geheel zou moeten bepalen, willen wij liever zeggen, dat er sprake van suggestie zijn kan, wanneer een denkbeeld in iemands hersenen ingevoerd wordt, terwijl zijn aandacht door iets anders in beslag genomen wordt. Dat andere kan zijn: een bezigheid die met het suggestieve denkbeeld niets te maken heeft; een willekeurige andere hersenarbeid, die misschien juist door de suggereerende persoon gebruikt wordt, om de aandacht van het sujet af te leiden van 'tgeen dat hij hem suggereeren wil. Op die wijze hebben tallooze suggesties in het dagelijksch leven plaats.

Maar niet alleen moet het denkbeeld in de hersenèn aankomen; het moet ook geloofd worden. Dat doet het eene individu gemakkelijker dan het andere; vandaar dat de vatbaarheid voor suggestie bij den een veel grooter is dan bij den ander. De suggestie is geen lijdelijke daad, geen eenvoudig in de hersenen achtergelaten indruk. Het gesuggereerde denkbeeld wordt in de hersenen verwerkt — hoe, dat hangt af van het individu, van zijn geheele persoonlijkheid; en daardoor ook de wijze, waarop het individu op de suggestie reageert.

Om zich een voorstelling te vormen, hoe dit in zijn werk gaat, moet men zich eerst rekenschap geven van wat men eigenlijk onder het bewustzijn verstaat.

Ieder normaal mensch kent zichzelf in den eersten persoon.

Sluiten