Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar direct van zich afgezet heeft, en die blijven hinderen in den vorm van een lichte ontstemdheid, die men zichzelf niet weet te verklaren. En ieder heeft. dan ook wel eens ondervonden, hoezeer het helpt, als ons dan plotseling te binnen schiet wat ons eigenlijk kwelt, en als we dan de kwestie even rustig uitdenken en er een goede oplossing voor vinden. Maar dit afreageeren gaat gemakkelijk; en ook wanneer het niet plaats vindt, maakt de teruggedrongen aandoening ons niet ziek. Dat is bij de hysterica wel het geval. En F r e u d s methode om de hysterie te genezen, berust dan ook in groote trekken op het opzoeken van deze teruggedrongen aandoeningen door middel van de zoogenaamde psychoanalyse, en het afreageeren ervan. Dit procédé past, in het kort, ook de geloovige in 't gebed op zich zelf toe; en dat is het, wat hem, naast de gedachte van alles overgegeven te hebben, tot zoo groote troost wordt.

Waar de pathologie van het zielsleven zoo ingrijpt in de meest innerlijke gedachten van het individu, waar datgene wat pathologisch op den voorgrond komt, ook in het normale gemoedsleven terug te vinden is — daar is de grens tusschen normaal en pathologisch minder dan ooit scherp te trekken. En daar is de studie der ziekteverschijnselen iets heel sub' tiels, en eischt een groot algemeen inzicht in het menschelijk gemoed. Vandaar dat hier nog een massa onbegrijpelijk en niet verklaard is.

In de samenleving heeft de hysterica, wanneer haar eigenaardigheden niet al te sprekend zijn, een bijzondere charme, speciaal voor de andere sexe. Het onberekenbare en ongrijpbare in haar wezen, haar gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en het gemis aan éénheid in haar levensopvattingen, prikkelen en trekken aan. Door haar groote suggestibiliteit maakt zij den indruk van zich gemakkelijk te laten leiden; door het raadselachtige en tegenstrijdige in haar persoonlijkheid oefent zij zelve een grooten suggestieven invloed uit.

Door alle eeuwen heeft de hysterica een groote rol gespeeld in de geschiedenis van het menschdom. Het meest sprekend is dat wel in de middeleeuwen, den tijd van het

Sluiten