Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij heeft in vele opzichten de levensvoorwaarden verbeterd, en den menschelijken blik verruimd.

De kunst verheft het gemoed, en wekt het goede. Zij brengt steeds nieuwe suggesties van schoonheid, en maakt het leven rijker.

Deze twee zijn de groote opvoedsters van het menschdom als zoodanig, en van ieder menschelijk individu in het bijzonder. Daarom is de verspreiding ervan een van de belangrijkste factoren voor den bloei van een volk, zoowel als voor de opvoeding der jeugd. Het gemoed ontvankelijk te maken voor hare suggesties is de taak van ieder zichzelf bewust mensch.

In den aanvang van dit artikel zeide ik dat de suggestie een belangrijke rol speelde in het individueele zoowel als in het sociale leven. Ik meen te mogen eindigen met een woord van Bernheim: - II y a de la suggestion en tout.

Sluiten