Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel geconstateerd, dat men beide knapen ook terug kan vinden in de groote menschenwereld, van allerlei rang en stand, zelfs bij hen wel, die naar alle waarschijnlijkheid nooit in aanraking zullen komen met politie of met justitie. Frits is de aangeboren lichtzinnige en Rinze de aangeboren eenzijdige, Frits is het manneke van de courtoisie, én Rinze is de apostel van het vooroordeel, Frits gaat vagebondeeren, mogelijk wel naar Amerika of naar Monaco, en Rinze vereenzaamt in 't leven, waar immers alles verdorven is, en terwijl de ijdelheid van Frits zich toont in het lefdoekje, dat pedantelijk uit zijn borstzak steekt, komt ze bij Rinze kijken door de gaten heen, die zich bevinden in zijn overkleed. Ik behoef ze niet verder te schilderen, want ieder kent ze uit eigen ervaring, de philisters en de charmanten, de nurksen èn de ■klaploopers, de petitmaitres van den tegenwoordigen tijd, en de heele schaar van aangeboren on- en overwaardigen, die de debetzijde vormen van onze moderne samenleving. Frits en Rinze met hunne nivelleering van alle zedelijke waarden, zijn de criminologische grensbeelden van deze scharen, en terwijl Frits eene ernstige vervlakking van het bewustzijn vertoont, is er bij Rinze aanwezig eene ernstige verenging van het bewustzijn. Wat ze zijn, dat zijn ze van af het ei, geboren uit een stel ouders van zedelijk zeer minderwaardig soort, waarvan ze ook de lichamelijke teekenen dragen, en in elk opzicht kenmerken ze zich dan ook als zoogenaamde dégéneré's. Hunne psychische constitutie is verstoord over de gansche breedte.

In vergelijking met hen ga ik thans twee jongens teekenen, Hein en Willem, die van af het ei ook zijn wat ze zijn, maar die toch van Fritz en Rinze verschillen, doordat hunne secundaire functie, en daarmee ook hunne zedelijke critiek niet gedegenereerd is. Zelfs lichamelijk zien ze er niet minderwaardig uit, en in plaats van aan een aangeboren degeneratie ve, ligt het bij hen dan ook aan eene aangeboren nutritieve stoornis van de secundaire functie. Zoodoende is het ook met de gevoelswaarde van deze jongens lang niet in orde, daar Hein van huis uit een verkorte en Willem eene verlengde werking van de secundaire functie bezit, 323

Sluiten