Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hein en Willem; maar bij wie het ligt aan een zeer bepaalde verandering van de secundaire functie, daar nl. hunne dispositie voor affecten meer of minder chronisch is verstoord, wegens den abnormalen weerstand, die de secundaire functie ontmoet in het onderbewustzijn. .

De vraag is thans of we met een dergelijk soort van jongens Wél eens succes hebben, en ter beantwoording van die vraag moet ik beginnen met op te merken, dat succes en succes twee is, maar dat toch in 't algemeen de resultaten zeer bemoedigend zijn. Als alleen gekeken wordt naar het maatschappelijk succes, dan beschik ik slechts over een statistiek van voor de invoering der Kinderwetten, loopende over 25 jaar, waaruit blijkt, dat maar 6.8 % van de destijds verpleegden weer tot misdaad is teruggevallen. Een totaal van 45 °/o was met goed gedrag in betrekking, en 21.1 °/o was als vrijwilliger in dienst gegaan. Uit diezelfde statistiek blijkt echter ook, hoe van 24.8 % het beroep niet vaststond, dat ze hadden na hun ontslag (wegens onbekendheid, emigratie, overlijden of geestelijke stoornissen) terwijl van de rest 63 % een ander beroep hadden gekozen dan waarvoor ze waren opgeleid. Overigens waren er sedert 7.3 % overleden of lijdende aan geestelijke stoornissen, terwijl 10.7 /o geëmigreerd of onbekend waren, en van 9.1 % moest getuigd worden, dat ze weliswaar niet waren teruggevallen tot misdaad, maar dat toch hun zedelijk gedrag te wenschen overliet, daar het niet uitmuntte door orde endegelijkheid. Ik wil deze resultaten niet toeschrijven aan de methoden, die destijds gebruikelijk waren in onze gestichten, en zulks te eerder niet, omdat mij niet bekend is, welke resultaten de gestichtsopvoeding, met dikwijls oudere jongens evenwel, na de invoering van de Kinderwetten heeft gehad, maar toch moge ik opmerken, dat er zich sedert in de geschiedenis van de gestichts-paedagogiek zoo langzamerhand drieërlei phasen gaan afteekenen:

1°. Men zocht het kwade te onderdrukken door straf, en liet dan het goede over aan zijn vrijen loop;

Sluiten