Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo iets als eene teekening, die op oogen gelijkt of iets als den omtrek van brilleglazen. . .

Daarmee is de droom van Freud uit. Wat is het toch, zoo vraagt later Freud zich zeiven af, dat er achter dezen droom zit? Hoe kom ik aan die table d'hóte, en hoe aan Mevr. E. L. die ik in mijn leven nauwelijks ontmoet heb, en hoe aan die brilleglazen, die mooie Oogen, en dat we spinazie eten enz.? Ter beantwoording dier vraag herinnert Freud zich eerst een ervaring van den vorigen dag, en t is deze ervaring, de droomverwekker, die hem bij zijne analyse dient tot uitgangspunt. Den vorigen dag was Freud n.1. de gast geweest van een vriend, een oogarts, met nog een klein gezelschap van andere vrienden meer. Daardoor is er voorloopig reeds eenige aanwijzing, hoe dat gezelschap, de tafel, en hoe die brilleglazen in den droom zijn terechtgekomen, (de brilleglazen ook daardoor, omdat hij met dien^ vriend over een gemeenschappelijken patiënt gesproken had, die een bril moest hebben), maar meer dan een voorloopige aanwijzing is dat uit den aard der zaak nog niet. Verder blijkt, dat hij den vorigen dag, na afloop van 't gastmaal, met een der anderen van 't gezelschap vertrokken is, die een taxi nam en die Freud mee liet rijden, oin hem onderweg aan zijn woning af te zetten. Van die taxi vernemen we schijnbaar in den droom niets, maar toch is die er verholen in tegenwoordig, zooals nader blijken zal. Immers bij hunnen rit in de taxi had de af stands wijzer aanleiding gegeven tot een schertsend gesprek, want Freud had gezegd, dat zoo'n taxi toch beter is dan eenig ander rijtuig, omdat de afstandswijzer zoo'n aangename bezigheid verstrekken kan aan de inzittenden. Men ziet er niet slechts op, hoe vlug het rijtuig eigenlijk gaat, maar ook merkt men, dat het eigenlijk te vlug voor ons gaat, omdat we geregeld meer begeeren dan ons geboden wordt, niet waar? t Is met zoo'n taxi precies als met een table d'hóte, zegt Freud, waar we óók altijd minder krijgen, dan we verwacht hadden, doch even goed erom, zegt hij verder schertsende tot zijn vriend, te vlug of niet te vlug, ik dank je zeer voor de vriendelijkheid:

Sluiten