Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuige ook onze nieuwsgierigheid, die veel meer dan nieuwsgierigheid was, hetzij we „aufgeklart" waren of niet, als er een blijde verwachting heerschte in het huisgezin, en toen die verwachting straks werd vervuld; getuige zelfs het onbestemde verlangen, dat als kleine Hamiets ons, jongens, naar vader, of wel als kleine Oedipussen ons naar moeder trok, al naar we van „complexie" waren, gelijk men destijds zei, om verder niet te spreken over onze mogelijke „aangetrokkenheid" tot andere volwassenen uit onze omgeving, hetzij van vaders of van moeders kunne .... en dan .... ja, getuige tevens de vriendschapjes, die we spelenderwijs

met elkander hadden gesloten en dan ook.... de

woorden, die we destijds leerden zeggen, en toch niet dorsten

zeggen en verder.... maar dat alles nietwaar, lag toen

nog in het duister, 't was nog zoo latent, zoodat wij zelf er maar heel weinig van hebben vernomen, en ons er m geen geval rekenschap van konden geven, en bovendien, 't was alles nog zoo ongedifferentieerd, dat aan geslachtelijk leven zich openbaarde in die jaren bij ons; maar toen werden wij 13 jaar of daaromtrent, en uitzonderingen van jonger of hooger leeftijd nu maar daargelaten, doch toen begon het... .

Uit vaderlijke en moederlijke cellen opgegroeid,' waren we tot nog toe bisexueel geweest, maar we wisten het niet, doch als we normaal opgegroeid zijn, zullen we nu worden hetero-sexueel, en terwijl de zinnelijke liefde op gaat luiken, zullen we dus nu pas voor 't eerst worden aangetrokken door iemand, die van andere sekse is, de contrectatie komt te voorschijn uit hare wikkels, en 't is gelukkig voor ons, als ze zich ontwikkelt in hetero-sexueelen zin. Maar onderwijl grijpt er aan 't lichaam zelf ook iets plaats, en wel iets, dat men detumescentie noemt, opzwelling, en dat ik niet nader beschrijven zal, maar dat een geweldigen indruk op ons zal maken in deze jaren, 't Is tevens de groote revolutie van onzen geest. Nu zal er een stroom van nieuwe ervaringen tot ons komen, die zonder uitzondering ons zullen bevreemden, we zullen tegenstellingen moeten doormaken van allerlei soort, een neiging tot idealiseeren zal er zich bij ons openbaren,

Sluiten