Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegelijk met een neiging om obsceniteiten te begaan in woord en daad, ruw en teer beide, bruut en toch week, volgzaam en bazig, het zal in 't kort een worsteling in ons zeiven zijn tusschen de opkiemende volwassenheid en de kindsheid, die nog wil blijven voortduren, een vallen en een wederopstaan, met al de verscheidenheid, die daarbij mogelijk is, en nochtans weet de jonge mensch niet, wat het eigenlijk is, dat er omgaat in zijn hart. Alleen een onbestemde drang is er aanwezig (zou het een oerdrift zijn?), die te midden der gevaren hem doet staande houden, als hij staande blijft, en weldra ontdekt hij dan ook, dat slechts een gering deel van zijne nieuwe ervaringen geschikt is, om in de samenleving te kunnen komen tot vrije uiting. En wat daarvoor niet geschikt is, wat daarmee dan? Dat zal zich niet kunnen handhaven, ook in 't bewustzijn niet, en zoo gebeurt het, dat een groot deel van die nieuwe ervaringen weer uit het bewustzijn verdrongen wordt, naar 't onderbewustzijn, zooals men zegt, weliswaar met horten en stooten, en soms ten halve, maar onderwijl is gelukkig de mensch, bij wien deze verdringing het best geschiedt. En toch gelukt dat nooit volledig, ja, zelfs gebeurt het, dat die verdrongen voorstellingen er naar streven, om toch maar weer in 't bewustzijn terug te keeren, en dat is niet alleen zoo met de geslachtelijke voorstellingen, maar 't is ook zoo met alle andere voorstellingen, die voor de samenleving en voor het bewustzijn niet zijn geschikt, en die we in de overgangsjaren hebben opgedaan. Dat zijn de puberteits-resten, die zoo gemakkelijk opduiken in onze droomen, maar die ook anders wel eens opduiken in den mensch, in ziekelijken toestand bijvoorbeeld, of bij intoxicaties, als wanneer zelfs infantiele resten, uit nog veel vroegere jaren dus, kunnen terugtreden in ons bewustzijn.

Van verschillende soort kunnen al deze resten zijn, zintuiglijk en psychisch, reukgewaarwordingen, spookherinneringen, voorstellingen, phantasie├źn, gewoonten, driften, angsten, alles wat zich maar heeft voorgedaan kan onder omstandigheden hetzij als een infantiele rest of als een puberteitsrest terugkeeren in ons bewustzijn. Zelfs is het merkwaardig, dat bij

Sluiten