Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ben ik al lang tevreden. 1 Ik moge tekort geschoten zijn bij de behandeling van mijn onderwerp, maar dat schaadt niet, als ik uwe belangstelling er slechts op gevestigd heb, in de hoop, dat tegelijk mijne belangstelling er door zal zijn verbeterd, 't Is het volle menschenleven, waarvoor ik u en mij heb geplaatst — greift nur hinein, — en al mogen wij 't niet allen pakken op dezelfde plaats — greift doch hinein — want wij hebben het noodig voor onszelf, voor ons dagelijksch leven en voor ons werk, en wij nebben het ook noodig voor ons hooger leven. Wij hebben het noodig ter vermeerdering van onze blijdschap.

Sluiten