Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter illustratie een enkel voorbeeld van een stukje typerend schoolmeestersgemodder:

Een jongen (werkelik van Hollandse, hoewel van Amsterdamse afkomst) heeft in een opstel geschreven: „De kip lag een groote ei". De onderwijzer schrijft die zin op 't bord, boomt eventjes over leggen en liggen, krabt met veel geestdrift en gekleurd krijt de fouten door, verbetert ze en richt zich bij dit alles hoofdzakelik tot de patiënt, die aan deze fouten leed. Nadat enkele andere fouten behandeld zijn, moeten de leerlingen ze verbeteren in hun schrift, t Resultaat bij deze jongen is, dat er na de verbetering staat: „De kip lach een grooten ei". —

Lezer, ge lacht. En als ik buiten 't vak stond, zou ik 't waarschijnlik ook doen. Maar n u voel ik ergernis, de gewone schoolmeestersergernis. Want weet wel, dat wij op zulke ogenblikken ernstig bezig zijn. Als we 't niet deden met 'n zeker beroepsvuur, dat van zelf komt, telkens weer, dan zouden we 't helemaal niet kunnen doen. En al bestaat ons werkmateriaal nu uit kinderen en al krijgt daardoor zo'n mislukking vaak een schijn van grappigheid, — toch moet ge niet vergeten, dat de uitwerking bij ons hetzelfde gevoel van teleurstelling en onvoldaanheid wekt, als bij ieder ander, die zijn werk door omstandigheden buiten zijn wil ziet mislukken. En vergeet ook niet, dat soortgelijke ervaringen zoo vaak voorkomen, ook in de andere leervakken. Zulk hopeloos geworstel, dat is voor 'n groot deel het werk van de onderwijzer.

Wie heeft ons eens kuituurkoelies genoemd? Dat is

vast geen buitenstaander geweest.

*

Wie buiten de school staat, heeft er zo helemaal geen idee van, hóe weinig accuraat de meeste kinderen zijn. Sommige dingen weten ze niet goed. Als ze nu de rest maar goed weer konden geven. Maar bij vele kinderen gaat 't denken en 't spreken en 't neerschrijven, (de techniek van . t schrijven alleen kan bij voldoende dwang wel goed zijn) alles even haastig en slordig. Een dertienjarig meisje in een hoogste klas zegt b.v.: ,,St. P. heeft de voornaamste 9

Sluiten