Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onderwijzer. Het komt tot zijn recht bij 't mechanies inpompen van dingen, waar het nieuws al af is, die de een reeds helemaal, de ander half en een derde nog in 't geheel niet. onder de knie heeft. Dit element eist van de onderwijzer, dat hij sommige zaken, die weinig interessant zijn, maar toch goed gekend moeten worden, tot vervelens toe herhaalt, — dat hij enkele zwakke leerlingen na schooltijd eens wat ekstra werk laat maken, wanneer hij hier altans heil in ziet, — dat hij desnoods zelf de hulpmiddelen vervaardigt, die hij bij zijn onderwijs onontbeerlijk acht, — enz. Bij proeflessen ontsnapt het goeddeels aan alle waarneming, daar het alleen maar op de lange duur tot z'n recht komt. Daarom ook al is 'n proefles geen juiste en eerlike maatstaf; daarom ook kan iemand een „schitterende" proefles geven en 't toch, wat z'n totale waarde als onderwijzer betreft, af moeten leggen tegen een doodgewoon, vrij droog mannetje.

3°. Het element van de tuchtmeester. Dit is niet 't meest verhevene, maar 't is zó belangrijk, dat het alléén reeds voorwaarde is tot 't al of niet slagen van 't onderwijs. Bovendien zit er zo veel aan vast voor 't gestel van de onderwijzer, (o. a. de kwestie van de lichamelike straffen) — dat ik niets beter kan gebruiken, om onze beroepsmisère er aan te demonstreren dan juist dit.

Hierbij zal wel blijken, dat ik voorstander ben van 't gebruiken van lichamelike straffen, — het verbod altans verderfelik acht voor 't morele welzijn van de jeugd en fnuikend voor de gezondheidstoestand van de onderwijzer. Daarnaast verklaar ik echter, dat ik niet blind ben voor de keerzijde van de medalje. Ik begrijp b.v. ook wel, dat het tuchtrecht in handen van de nerveuze onderwijzer wel eens aanleiding tot excessen zou kunnen geven en noodlottige gevolgen zou kunnen hebben, ook voor hem zelf.

Maar men houde goed in 't oog, wat ik wil betogen. Alleen maar dit, dat in elk geval het verbod, hoe nuttig het dan misschien overigens ook zij,- toch stellig deze schaduwzijde heeft, dat het de onderwijzer in zijn taak bemoeilikt en zijn zenuwen geducht aanpakt. Als

Sluiten