Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat je 't erg naar vindt, dat je al weer geen loffelik ontslag hebt gekregen, maar daarom hoef je nou hier bij mij nog niet zo raar te doen; doe liever je best en zorg, dat 't nou goed gaat".

Jawel. De laatste schooltijd voor de kerstvakantie zeg ik tegen m'n kollega's op de gang: „Ik heb nog 'n beroerd karwei; die jongen van Sch. moet absoluut een pak slaag van me hebben, maar één ding weet ik zeker: hij krijgt 't nu niet meer, want ik wil m'n vakantie niet bederven". Ik ging rustig aan 't werk. Toen ik even wat op 't bord schreef, hoorde ik 'n geschuif van schoenen over de vloer en bemerkte, omkijkende, dat 't jongmens Sch. met *n valse grijns achterom keek en aanhang zocht. Nu is die in bijna elke klas wel te vinden onder zeker soort jongens. En eigenlik mag je 't ze niet kwalik nemen: de strijd tussen twee grootmachten wekt altijd belangstelling bij neutrale toeschouwers — en 'n brutale vlegel in *n klas is zeer zeker 'n niet te onderschatten macht. Ik heette *t jongmens zeer dringend, 't nu hier maar bij te laten, maar 'n poosje later — daar was weer *t zelfde geschuif en 't zelfde valse gezicht, dat achterom keek. Toen stond ik, zoals wij schoolmeesters dat noemen, „mezelf op te vreten", ik zei niets, maar de manier waarop ik keek, deed de blikken van sympatie tot op 't laatste spoortje uit de ogen van de aanhang wegzakken. Evenwel, de jongen zelf scheen de emst van de toestand niet te doorzien: hij deed 't later nog eens.

Ja, al hadden toen al m'n autoriteiten om me heen gestaan, dan had deze jongen nog 't pak slaag gekregen, dat ik hem toen gegeven heb. Een paar minuten later hing ie huilend in 'n hoek. Hij was tevreden, de klas was tevreden en ik — had er m'n baantje aan gewaagd. Had ik anders gekund? Had ik 't gewild? Let wel: uitdrukkelik had ik me voorgenomen, 't nü ten minste niet te doen en toch deed ik 't.

Deze zonde tegen wet en verordening bezorgde me straf genoeg in de vorm van 'n bedorven vakantie. Wat zou dat geven in 't nieuwe jaar? De zaak hield me in voortdurende

Sluiten