Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zenuwzwakke échter voelt zich door zulke ervaringen weer 'n stukje meer bedreigd in z'n positie. Hij voelt, hoe 't gevaar hangt in de atmosfeer van de school; het wacht wel op hem; het heeft de tijd. Maar zeker zal 't weer 's een keer toeslaan; 't zou 'n wonder wezen, als 't dit niet deed. En terwijl de gezonde van zenuwen z'n leerlingen heel joviaal wat klappen geeft, als 't nodig is, en er zich verder niet druk over maakt; staat de zenuwlijder zich de meeste tijd „op te vreten". En als hij de veiligheidsklep van zijn drift eens moet openzetten, dan slaat de latente angst, die steeds in hem is, ogenblikkelik daarna bij de (meestal overdreven) voorstelling van mogelike gevolgen, als 'n hete schrik door z'n lijf.

Meestal loopt 't wel los, maar toch moet de onderwijzer er bij de kleinste kleinigheid op bedacht zijn, dat de grootste gevolgen er uit kunnen voortkomen. Sommige naturen zijn hiertegen op den duur niet bestand; het tast hun hele zenuwleven aan; de ellende er van laat hun ook 's nachts niet met rust; slapeloosheid en verschrikt en benauwd opspringen in de slaap behoren tot de gevolgen. Waarschrjnlik enerveert niets zo, als 't bewustzijn, dat er steeds gevaar dreigt. En nu is de kwestie, wat eigenlik „gevaar" is, zeer zeker vatbaar voor diskussie. En ik begrijp ook best, dat er onder m'n koilega's velen zijn, die zullen lachen om dit „gevaar" en m'n hele beschouwing onzinnig zullen vinden. Ik ken ten minste wel zulke kalme krachtmensen en ik neem *t ze niet kwalik. Ik hoop alleen, dat ze nooit zo ver zullen komen, dat ze 't wèl zullen voelen; ik zelf heb ook tijden gekend, dat ik lachte om dingen, die me nu beangsten.

Misschien zal 'n enkele lezer, ten minste, wanneer hij nooit voor 'n klas heeft gestaan, denken: 't Zou me toch benieuwen, of ik een koppige of brutale leerling niet met geduld en taaie volharding klein zou kunnen krijgen.

Waarschijnlik zou hij dit kunststuk (te midden van 41 toeschouwers, die óók hun eisen stellen aan zijn geduld) niet volbrengen.

Sluiten