Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik veinsde, geen notitie te nemen; maar ieder vakman begrijpt, hoe ik mezelf stond te verbijten en hoe wreed (voor me zelf) ik dat mooie principe vond.

7 uur. De avondschool ging in en ik zei ijzig: „Morgen middag tussen 12 en 2 zullen we eens kijken, of je al wijzer bent geworden".

De volgende morgen gedroeg hij zich gewoon. Om 12 uur gaf ik 'm z'n lei en toen ik weer boven kwam, lag meneer weer achterover in z'n bank en er stond nog geen letter op de lei. „Best", zei ik, „ik kan wachten". Maar toen 't half een was, draaide ik m'n principe koelbloedig de nek om, nam 'n eind stok en wandelde naar de patiënt toe.

En toen gebeurde het wondere. Aan m'n houding merkte hij blijkbaar, dat er nu geen macht ter wereld meer was, die hem voor 'n pak slaag kon behoeden. Voordat ik nog 'n enkele beweging gemaakt of bedreiging geuit had, riep ie al: „Ik sel 't wel doen, ik sel 't wel doen!"

De lezer, zelfs al is hij de hoogste autoriteit, of de grootste pedagoog, zal mij wel willen vergeven, dat ik toen zei: „Nee vrind, nou moet ik eerst even m'n beurt hebben".

Ik heb 'm wat bedaarde, goedgemikte, rake slagen over z'n armen en schouders gegeven, zodat ie flink huilde. Daarna schreef ie z'n werk.

*

Het is wèl 'n moeilike kwestie, die van de lichamelike straffen.

Als ouders redeneren: Er is 'n leerplichtwet, die mij dwingt, m'n kinderen naar school te zenden; welnu, dan wil ik de stellige waarborg hebben en in 't geruste gevoel leven, dat ze daar niet lichamelik gekastijd worden, — dan is daar al heel weinig tegen in te brengen.

De onderwijzer echter redeneert: Mij worden daar dageliks 42 leerlingen voorgezet uit allerlei gezinnen, ook uit zulke, waar 't begrip „tucht" vrijwel onbekend is. Het tuchtigingsverbod plaatst mij in 'n zeer moeilike positie tegenover (juist de lastigste) ouders en (juist de lastigste) leerlingen. Bovendien zijn er nog vele andere omstandigheden, die 't mij moeilik maken. Ik ben per slot van rekening óók 'n mens. En ik 21

Sluiten