Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongelukkigerwijs is nu een van mijn'meest kenmerkende eigenschappen, (ik heb dat in 't dageliks leven door vergelijking met anderen wel geleerd) dat ik van nature uiterst weinig autoriteit bezit; misschien wel, omdat 't bezit daarvan mij al heel weinig kan schelen en ik dus ook niet tracht naar 'n kunstmatige verwerving.

In den regel (ik bedoel natuurlik, als ik niet gebukt ga onder mijn schoolmeesterlike waardigheid) kan ik nog al goed opschieten met jonge kinderen. Dat komt waarschijnlik, doordat b.v. zelfs *n tweejarig kind in mij veel meer een frèrecompagnon voelt dan in de meeste andere volwassenen. Het doet er natuurlik weinig toe, of dit nu *n soort onvolmaaktheid in m'n aanleg is of niet, — ik heb er alleen maar rekening mee te houden, dat het zo is. Als ik nu, zoals ik hierboven zei, na verloop van tijd meestal „menselik" word, sluit dit dus in, dat ik me dan volstrekt niet gepikeerd voel door interrupties e.d. en ze heel dikwels op 'n toon van gelijkheid beantwoord. Natuurlik moet ik zo'n klas dan 'n poosje kennen. Wanorde geeft dit volstrekt niet, alleen 'n zekere losheid, die min of meer vloekt tegen 't hele dooie schoolsysteem.

Er zijn echter veel te veel vakken of onderdelen er van, waarbij de eerste voorwaarde tot welslagen is: Armen gesloten en monden dicht; doodstil zitten en opletten! — Nu kan men beweren: Juist daarom is *t wel goed, een beetje losheid toe te staan, waar dat mogelik is. Maar voor. *t zenuwgestel van de onderwijzer zijn daar toch weer 'n paar dingen tegen.

1 e. Het handhaven van het strakke systeem is moeiliker, wanneer het losse somtijds toegestaan wordt.

2e. Op 't gebied van losse orde nemen grote-stadskinderen heel spoedig de hele hand, waar hun een vinger geboden wordt.

Waarschijnlik denken de kinderen soms: Waarom doe je nou in eens weer zo zuur ? Je kan best wat lolliger wezen. — Maar op dit gebied is de jeugd zó veeleisend, dat de beste schoolmeester het wel laten zou, het maximum-program van haar eisen te vervullen.

Sluiten