Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere „bedrijven'' (daarmee vergelijkt men immers altijd) niet kennen. En welke zijn die andere omstandigheden dan?

Allereerst: de bittere noodzaak van de onderwijzer, om zelfstandigheid van handelen te hebben, te eisen, te nemen. In 'n fabriek bv. is de bedrijfsleider mogelik de alles-overziende organisator, de' ineenschakelaar, de vraagbaak. De werkers hebben hun aandacht te bepalen uitsluitend op hun dood stuk werk, waarmee die leider zich dan ook wel niet veel zal bemoeien. In 'n school echter slaat elke inmenging van de „bedrijfchef' ogenblikkelik terug op het stuk werk van de onderwijzer, op zijn klas, op zijn manier van werken. En nu mag het hoofd volgens de wet de „chef" wezen van de hele school, — elk onderwijzer voelt zich de chef van zijn klasse, met uitsluiting van ieder ander. Kan de klasseonderwijzer het soms helpen, dat de praktijk de wet de grofst mogelike leugen laat vertellen, daar, waar staat, dat 't hoofd „het" onderwijs geeft? En als de onderwijzer dan in werkelikheid doet, wat volgens de wet enkel het werk van 't hóófd is, is 't dan niet natuurlik, dat hij daarbij ook evenveel zelfstandigheid van handelen wil hebben als het hoofd zou moeten hebben, wanneer die het wèrkelik deed?

In- geen werkkring wordt zo veel zelfstandigheid van de werker gevergd als in die van de onderwijzer. Alles hangt af van zijn inzicht, zijn optreden, zijn tact (om nu zijn lichamelike gesteldheid maar buiten beschouwing te laten, daar ik tans het algemene, normale geval stel). Elk ogenblik kan wijziging van optreden noodzakelik zijn; wat is nu natuurliker, dan dat hij alles van zich af tracht te schudden, wat aan zijn zo noodzakelik gevoel van pedagogiese eigenwaarde knaagt ?

Ik wil vóór alles duidelik zijn. Wie dit geschriftje gelezen zal hebben, mag het gerust dwaas of iets anders vinden, maar hij zal niet mogen zeggen, dat hij mij niet begrepen heeft.

Evenals bij de kwestie van de lichamelike straffen ga ik er ter verduideliking de prakrijk maar weer bijhalen. Nu krijgt de zaak echter een onaangename kant.

Ik zou natuurlik, evenals de meesten onzer, wel verschil-

Sluiten