Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt hem toe; hij heeft immers gedurende de schooluren dikwels moeten leven in 'n tempo, dat z'n lichaam niet kon bijhouden. — Natuurlik voorkomt of straft hij baldadigheden, maar een zekere levendigheid, 'n natuurlike geest van ontspanning, die de jongens nu zo goed als hem zelf aangrijpt, onderdrukt hij niet, hij laat ze maar 'n beetje praten; dat is geen kwaad. Maar dan staat daar de bovenmeester met quasie-verwonderde of koel-vermanende blikken of gebaren, soms zelfs met 'n paar woorden zijn klas tot stilte aan te manen, de klas, die absoluut geen kwaad doet en ook wel goed weet, wat orde is. Zal de enigzins gevoelige natuur, die graag heeft, dat de jongens voor hem respekt zullen houden als onderwijzer en dat hij zich zelf zal kunnen blijven respekteren als mens, dit kunnen verdragen? Hij neemt zich voor, zich er niet aan te storen, maar voordat hij 't weet, zoekt zijn opborrelende ergernis een aangrijpingspunt en hij snauwt nu z'n jongens af, hij straft ze. Dat is natuurlik tegenover die jongens erg onbillik. Maar wiens schuld is het ? De beroepseer van de onderwijzer wordt bier immers aangetast ; hij wil kapitein blijven op 't schip, dat hem is toevertrouwd, niemand anders zal dit zijn. Het gedurig baas-moe tenspelen, als 't strikt nodig is, valt hem al zuur genoeg, wanneer hij weinig autoritair is aangelegd. Hij wil daarom bij de jongens niet meer dan nodig is 't idee laten bijbrengen, dat hij maar 'n tweederangsbaasje is.

Bovendien heeft de zaak voor de onderwijzer nog 'n gevaarlike kant. Krijgt hij ooit met z'n hoofd een kwestie-totop-'t-stadhuis, (waar bij 'n dergelike verhouding wel enige kans op is) dan zal het hoofd de mooie rol spelen, want — nietwaar? — in 't onderhavige geval zullen autoriteiten, die ook nog wel eens uitwendig-waarneembare gelijkvormigheid in manier van zich te gedragen aanzien voor de énige soort orde, geneigd zijn, te oordelen, dat die onderwijzer d e orde dan toch maar niet goed handhaafde.

Het is wel merkwaardig. De overheid schijnt niet te willen

Sluiten