Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat heb je dan hier in Januari in *t Engadine te maken?

El la. En daarbij nog praat van „die smerige dooie sneeuw"! — De sport moet het van mij ook niet hebben, maar ....

Kelner. U rijdt tenminste schaatsen en u danst. (En verleden winter heb ik u nog met miss Tuwe op een skeleton de dorpsrun zien afsukkelen.

Ella. Afsukkelen?! 't Scheelde niets of we waren beneden de bocht uitgevlogen.

Kelner. Met miss Tuwe krijg je geen ongeluk. Gisteren zei 'k *t nog tegen meneer van Hove: „Als miss Tuwe de leiding heeft. . . ."

Ella. „Missus Olivier", hoop ik dat je zei.

Kelner. Och natuurlijk, missus Olivier! *t Vorig seizoen spookt me nog door *t hoofd, miss Burnett.

Ella (glimlacht). Heb je het pakket gewogen ?

Kelner (haalt het). Alstublieft.

Ella. Hoeveel is *t?

Kei ner. Zes francs vijf en dertig.

Ella. Als drukwerk1?-

Kelner, 'tls dit keer toch uw eigen schrift I

Sluiten