Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als meneer niet thuis is, waar is meneer dan?

Kelner. Ik weet niet beter of meneer van Hove is met de andere gasten naar het schaatsen-concours gegaan op de baan van ....

Jolanda (is onderwijl binnengekomen). Ja, mister van Hove was op het concours, Jean. (Jan kijkt om).

Kelner. Jean — dat ben ik, meneer.

Jan. Ah dank u. (tot Kelner). Waar

is dat?

Kelner (voor 'i venster). Daar beneden, ziet u, naast dat groote hotel! .... O, niemand meer op de baan; dan is 't zeker al afgeloopen. Wil meneer dan niet liever wachten; lunch is om één uur.

Ja'n. Hier?

Kelner. Pardon, in 't hoofdgebouw. Maar u kunt daar de verbindingsgang door.

Jan (kijkt op zijn horloge). Garandeer jij dat meneer regelrecht naar huis komt?

Kelner. Garandeeren ....

Jan. Nou dan (weifelt). Ik Zijn er nog

kamers vrij ?

Kelner. Hier in de dépendance geen

Sluiten