Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kelner (knikt). Omdat missus Olivier het aan meneer Wangenstèn had toegestaan. Noorwegen hoefde niet voorgetrokken, zei hij. En 't kon hem niet schelen er zelfs zijn badkanier voor op te geven. Nou, dat vond missus Olivier zoo'n buitengewoon complimenteus aanbod voor een Amerikaan, dat ze hem ook maar permissie heeft gegeven (gaat links af).

TOONEEL 3. JOLANDA - daarna ELLA, dan de KELNER.

Jolanda (alleen gebleven, loopt zonder bepaald doel rond. Dan valt haar oog op de schrijfmap en brieven van Ella, zij kan de verleiding niet weerstaan: draait er eerst wat om heen, ziet Voorzichtig rond, neust er dan in en eindigt met een der brieven te lezen.)

Ella (komt ongezien de trap af.) Weinig nieuws in Londen, vindt u niet ?

Jolanda (opschrikkend.) Ah, scuso . . . . Ik .... Ik .... Ik zocht die kleine oranjeroode dienstregeling van de Murajgkfcaan; en ik dacht dat u misschien tus"schen uw brieven....

Ella (ironisch.) „Tusschen" mijn brieven:

%

Sluiten