Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ella. Hier, neem dit dan voor me mee naar boven; — waar zijn de kaarten, ah hier .... (legt snel een patience uit).

TOONEEL 4. VORIGEN (zonder JOLANDA) - VAN HOVE - MEVROUW MOLENKAMP.

Mevrouw Molenkamp (Indisch accent). Postman al ghewees, Obèr?

Kelner. Zoo juist mevrouw. Enkel een brief voor meneer (brengt dien).

Mevrouw Molenkamp. Indische mail, swaghèr ?

Van Hove. Nee, uit Holland.

Mevrouw Molenkamp. Van jouw sus, swaghèr ?

Van Hove (knikt). Louise, mag ik even lezen ?

Mevrouw Molenkamp. Ghoed, jij magh, swaghèr (komt naar Ella). Ja staga, zij speel weer die idiote spel van tantéXaura! Altijd maar tante Laura! Ja, miss Burhèt?!

Ella. Al terug?

Mevrouw Molenkamp. Na ja, al tèrug.

2

Sluiten