Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Hove. Die Mary Jones is voor mij nu de eerste vrouwelijke auteur die kijk blijkt te hebben op 'n mannenkarakter. Trouwens, die vrouwenfiguur is ook subliem geteekend ; dat arme onbegrepen schepseltje; tegen haar zin uitgehuwelijkt .... En dat dan de durf heeft zich uit sleur en conventie los te maken.

Ella (smalend). Erg oorspronkelijk.

Van Hove, En zooals ze daar dan in Venetië dien wat ouderen man leert kennen, die — dat is zoo goed er in: „nog nooit tijd had gevonden om echt gelukkig te zijn" ! — En dan 't laatste hoofdstuk: waar die twee nog een nieuw leven tegemoet gaan.

Ella (heftig). Dat laatste hoofdstukis maakwerk ! Die echtgenoot, die daar maar pardoes op tijd dood gaat, dat heele sentimenteele slot is er natuurlijk alleen bijgeplakt ten pleiziere van d' uitgever; die tegen alle logica in eischt dat van zoo'n ongelijk stel menschen nog een „gelukkig paar" wordt gefabriceerd.

Van Hove. Zoo bepaalt het lot toch dikwijls.

Ella. Welnee, zoo bepaalt de verkoop het; of liever de verkoop wordt er door bepaald.

Sluiten