Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ella. 'k Vrees het ook.

Van Hove. Dus zij is geen eenzame zoekende ziel als in uw boek?

Ella. Zij?! — Integendeel!

Van Hove. Integendeel?!

Ella. Nu ja; ik bedoel: haar hart is niet meer vrij; en het spijt me genoeg dat niet alle mannen hier dat weten.

Van Hove. Dus ....

Ella. O nee, 't verdere moet u zelf maar uitvinden; ik heb haar nu eenmaal helaas beloofd te zwijgen.

Van Hove (na een stilte). U is een sympathieke vriendin, miss „Mary Jones"!

Ella (ongeduldig). Verraad mijn pseudoniem nu maar niet.

Van Hove. Waarom die bescheidenheid?

Ella. Dacht u dat de types half zoo natuurlijk deden als ze wisten dat ze bekeken werden?

Van Hove. Aha, dus we komen allemaal in uw volgende boek?! <\&£r

Ella (is opgestaan, ruimt de kaarten op). U schijnt uzelf een type te vinden.

Van Hove. 't Grootste type.... daar komt ze. — Hoor 's wat 'n pret! En haar hart,

Sluiten