Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M e v r o u w M o 1 e n k a m p (op Elzebee s korte rokken wijzend). Sou niet kwaad zijir» ja!

Elzebee (dol). O, dan ga 'k slapen. — Met Oom! (haar arm om z$n schouder).

Mevrouw Molenkamp. Swaghèr!

Elzebee (doet zacht na). Swaghèr!.... (proest dan opeens. Allen, behalve Mevrouw Molenkamp lachen mee).

Kelner (komt met een blad niet koffie).

Elzebee (wipt weer op). O, de morgenmocca! Jean, je bent een ideaal; precies zooals ik het hebben wilde! Kinderen: ik geef een rondje. Amerika, gauw, help! (tot Thorwald). Kijk niet zoo „melankoliek", jo! Mevrouw Molenkamp, één of twee klontjes?

Mevrouw Molenkamp. Nul. |

Elzebee (half nadoende). Nul?! — En ook „nul" room?

Mevrouw Molenkamp (vernietigend). Ik wil gheelemaal niks, „missus O"! (gaat met waarde af).

Elzebee (eerst bepaald overweldigd door deze grandioze aftocht, proest het dan plotseling uit,

waarbij ze bijna een kopje vallen laat). Oh!

(algemeene vroolijkheid).

Sluiten