Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij mijn sympathie voor 't boek zoowel als voor de heldin heel goed begreep, 'k Had hem verteld Hat ik er mee dweepte. Dat weet je Ella, ik dweep met al je werken!

Ella. Dat weet ik, dear!

Elzebee. Maar mijn sympathie voor de heldin; daar was hij mis. Ik kan 't wicht niet uitstaan; en heusch, Ella, in je volgende roman mag je een vrouw niet meer zoo veel geduld meegeven; dat is onnatuurlijk! En dan, dat ze zooveel rose draagt; en altijd als ze maar een oogenblikje alleen is piano gaat zitten spelen. Dat 's niet te genieten.

Ella (glimlacht). Ik zal er om denken. Maar je was aan 't vertellen ....

Elzebee. O ja, 'k had hem dan gezegd dat de schrijfster een héél goeje vriéndin van me was; want dat ben je! (zoen) Natuurlijk zonder je te verraden. Zoo heel gewoon weg.

Ella. Natuurlijk: zoo heel gewoon weg. Je herinnert je niet of je er'soms bij zuchtte, of „ja-ja" zei? Je weet, die gewoonte, heb je nog al eens.

Elzebee. „Ja-ja" kan ik gezegd hebben, maar gezucht heb ik beslist niet. Toen niet,

Sluiten