Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van jouw boek versleet! Ik zag me daar al in Venetië (gierend) voor de piano! In rose!! En Tc zei maar „ja-ja" en „zoo gaat het"; en

VO<£vi u' ^ 2at ik midden in de leugens.

Ella. Hij nam het voor waarheid; vooral omdaj je je nog al enthoeziast moet getoond hebben over * hoofdstuk waar mijn rose wicht „hem leert kennen.

t leize^e,e\ NatuurlÜk. toen dacht ik aan Johnny. Wij* hebben elkaar ook 't eerst op een diner ontmoet. Ik weet nog precies: bij de j-apelles, met gele kaarsekapjes. En hij had rner iets te veel poeier 'van 't scheren. En zijn rok zat zoo prachtig!

Ella. Maar nu „Oom" van Hove!

Elzebee. Als die alles wist

Ella. Maar als hij, alles niet wetend, jou nu eens ten huwelijk vraagt!

Elzebee. Hè, die mannen altijd met hun huwelijksaanzoeken! Ella, is daar heusch gevaar voor? Je hebt me toch geholpen?!

Ella. *t Gevaar is afgewend.

Elzebee. Gelukkig.

Ella. Maar geloof je niet dat het beter zou wezen als hij nu maar ineens wist wie je bent?

Sluiten