Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Hove (met een knipoogje). Nee?!

Elzebee. O zeg eens, waar heeft u me al dien tijd voor gehouden?

Vari Hove (a. v.). Zeker niet voor een landgenoote.

Elzebee. Ik ben ook maar weinig in Holland geweest.

Van Hove. En uw man, dien hield ik na „Gondelvaart" natuurlijk voor *n Zuid-Amerikaanschen avonturier. Zoo'n rasta-type.

Elzebee. Haha, 'n avonturier! En als ik dan aan mijn goejen Johnny denk.

Van Hove. Nee, natuurlijk; als 't een Hollander is ... .

Elzebee is de kans op avontuurlijkheid uitgesloten, hè? (zt^chf). Ziet u, dat is nu juist zijn gebrek. Maar versta mij goed, zijn éénigste!

Van Hove. Ik versta goed : zijn eenigste.

Elzebee. Nu ja, dat hij daarbij geweldig conservatief is, en soms echt kinderachtig, en altijd zijn eigen wil tracht door te drijven: dat zijn van die fouten, die ik natuurlijk niet meereken.

Van Hove. Natuurlijk niet.

Sluiten