Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen ze op weg was. De brieven van die Jones heb ik natuurlijk nooit willen lezen. Ik meende Davos, en toen ben 'k naar Davos getrokken. Twee dagen lang heb ik er alle hotels afgezocht.

Van Hove. Kassian!

Jan. Tót ik gisteren, goddank, dit tweede telegram van haar kreeg, door mijn hospita nageseind..

Van Hove (leest). „Love from Elzebee". Alweer! ?

Jan. Maar u ziet: aangenomen in St. Moritz. Ik naar St. Moritz. Alles afgeloopen; geen miss Tuwe. Jone'sen genoeg, maar dat schepsel was er niet bij. — Toen zag ik in de Express ineens dat u hier zat. Hèhè. (katterig zit hij neer).

Van Hove. Geef den moed niet op, Jan, ik help je zoeken. En ik heb zoo'n idee dat we haar wel vinden zullen. Hier heb je tenminste tweemaal „Love from Elzebee"! (geeft de telegrammen terug).

Jan (mismoedig). Ik wou dat ik haar had.

Van Hove. Ik ben er zeker van dat mijn lunch je op zal kikkeren. Daar gaat de gong al.

Sluiten