Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hove, zacht). Oom, wat beteekent dit?! ....

Van Hoven (knipoogend), Wacht en zie, zooals Mister Weldon zégt. (tot Ella die ook is binnengekomen). Ah, u beiden hebt al kennis gemaakt (zacht tot Ella, lachend). Wraak is zoet!

Mevr ouw Molenkamp. Ghaat goed met jouw lieve moeder ....

Jan. O best, mevrouw, maar ....

Sam. Ah, daar is ze! — Missus O, kom en kijk; oer-lollig! (Elzebee en Ragusa komen de trap a/JT~

Elzebee (druk redeneerend en lachend en half leunend op Ragua). Ja, als je denkt dat ik dat zal gelooven (tot Sam). Wat is *t Sammyboy ?

Sam. De kieken.

Elzebee. Ah.

Van Hove. 'n Oogenblik. (glunder). Missus Olivier, gun mij het genoegen u mijn neef van Huyvenberg uit Zwol voor te stellen . . . Missus Olivier — Graaf Ragusa.

(Tableau. Jan en Elzebee staan tegenover elkaar, en hebben moeite zich niet te verraden. In Elzebee onderdrukte vreugde; in Jan onderdrukte schrik. Van Hove en Ella genieten van dit oogenblik ; voor de anderen gaat het verloren).

Sluiten