Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elzebee (het eerst zich herstellend). Oh, aangenaam, werkelijk heel aangenaam! (ondeugend). Ja, ik staar u aan en u mij, maar ik geloof, we hebben elkander al eens meer ontmoet, meneer Van Huyvenberg!

Jan. Ik ... .

Van Hove. De tweede bel; (tot Sam) laat mij eens zien; missus O. moet eerst de kennismaking hernieuwen. Louise, ga je mee ? (met een knipoogje naar Elzebee, tracht hij de anderen mee te krijgen).

Mevrouw Molenkamp. Papt zij weer met hèm an!. . . .

Sam. Kom, missus O . . . .

Elzebee (wuivend). Tata — (tot Jan). Herinnert u zich niet....

(De anderen verdwijnen, onder 't drijven Van van Hove en Ella geleidelijk, al pratend, links in den corridor).

pil TOONEEL 15. JAN - ELZEBEE.

Elzebee. Zijn ze weg?! (vliegt hem om de hals) O Johnny! — Ik wist wel dat je komen zou!

Sluiten