Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thorwald (na een nieuwe lange stilte). Ik wensch enkel dat u gelukkig wordt.

Elzebee (getroffen). Dus je veroordeelt me niet; zegt niet dat ik anders had moeten wezen als ik ben, anders doen als ik deed?!

Thorwald. Ik heb u lief. — U zult.... dien ander toch ook niet anders wenschen dan hij is.

Elzebee (sluit de oogen, zacht). Hij mij wel!

Thorwald (dan met overtuiging). Dan houdt hij niet echt van u! (Elzebee kan haar tranen niet langer bedwingen^jen snikt zacht, het gezicht in de handen). Nee, doe dat niet! Dat is zwak, dat hoort niet bij u. Als ze ons alles ontnemen, blijft ons immers altijd nog .... onszelf?! Wat werd er anders van onze trots?

Elzebee. Je hebt gelijk. Dank je (drukt zijn hand).

Thorwald (zich zacht losmakend). Laat mij gaan. O nee, niet voor goed, sentimenteel zal ik niet wezen; vanavond bij 't feest zal alles

WOer gewoon zijn. (Hij begint zwijgend

zijn zaken b$ elkaar te pakken. Sam verschijnt

Sluiten