Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Hove. Wil jij jouw Jan Boudewijn graag terug hebben ?

Elzebee. En mezelf verlagen tot

Van Hove. Wil je hem terug hebben? Ja of nee? — Elzebee?

Elzebee (na een stilte, knikt). Ja.

Van Hove. Geef jij dan 't eerst den strijd op en erken dat je 't verloren hebt.

Elzebee. En hem laten triomfeeren met zijn contessina?

... n ^ove. Dan volgt hij ook wel. Schei jij vóór alles uit met dien vrijen toon tegenover je aanbidders. Niet omdat er zooveel kwaad in steekt, maar omdat hij het niet velen kan. En waar jij er op stond om te blijven, moet je uit eigen beweging hem zeggen dat je naar Holland terug wilt.

Elzebee. En als het niet lukt?

Van Hove. 't Lijkt me toch altijd de moeite van 't probeeren waard (staat op en opent de deur). Hè, met dat geharrewar bederven jullie den eenen dag na den andere, 't Is pleizierig.

Elzebee (gaat naar hem toe). Brom maar niet; ik zal doen wat u verlangt.

8

Sluiten