Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL 9. ELZEBEE - RAGUSA.

(Elzebee verdiept zich in haar kokende chocola, neuriet zachtjes. Ragusa sluit, zonder dat Elzebee er erg in heeft, de deur. Komt dan achter haar staan, zoowat tegen haar aan).

Elzebee (duwt hem, zonder zich om te draaien, kalm achteruit). Niet te dicht bij, dan brandt U zich.

Ragusa (dubbelzinnig). Zooveel gloed?

Elzebee. Geef de suiker eens aan.

Ragusa (doet het). U is al zoo zoet!

Elzebee (zonder op zijn woorden acht te slaan). Merci. En ga nu kalm daar zitten, — nee, daar.

Ragusa (gehoorzaamt). U laat me bevriezen, (stilte. Elzebee roert. Dan komt hij Weer naderbij). Voel eens! (neemt haar hand.)

Elzebee (geeft hem een tik met den lepel; kalm). Handen thuis.

Ragusa. Ai! — U denkt zeker dat ik geen gevoel heb!

Elzebee (doet alsof ze hem niet hoorde, gaat naar de tafel, reddert in de proviand). Ziezoo

Sluiten