Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raguse. Wees maar niet bang; ze zullen niets merken.

Elzebee (rukt zich los en vlucht achter de tafel). Ik gooi de heele pan met chocola in je gezicht!

Ragusa (a.v.). Dat zou zonde zijn.... van de chocola! (springt op haar toe, trekt de pan op ztj).

Elzebee (vlucht naar de andere zijde). Raak me niet aan!

Ragusa (steeds lachend, bewust van zijn overmacht, komt langzaam met gekruiste armen op haar toe. Zij hijgend, drukt zich tegen de wand). Wat 'n komedie! — En waarom heb je het dan eerst met me aangelegd, hè ?

Elzebee. Ellendeling!

Ragusa. Ik weet zoo zeker dat je daar niets van meent! Kom nou.... (Nieuwe worsteling. Dan gaat de deur open; Jan verschijnt).

TOONEEL 10. VORIOEN - JAN; daarna JOLANDA.

Elzebëe (spontaan). O Johnny, help me! (Voor men recht wéét wat er gebeurt, heeft Jan

Sluiten