Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ragusa bij den nek gepakt en hem naar de andere zijde van de hut geslingerd. Stilte. Jan en Elzebee zijn beiden ontdaan; Ragusa blijft bij zijn positieven ; is vlug weer op de been).

Ragusa. Aha, „Johnny", jawel!

Jan (woedend óp Ragusa af). D*r uit!

Ragusa (met een valsche flikkering in zijn oogen, pakt een mes van tafel en maakt een dreigend gebaar, als een zigeuner:) Cretino!

Elzebee (houdt Jan tegen) Jan, voorzichtig! (Zoo staan ze tegenover elkaar; Ragusa met het mes, Jan door Elzebee tegengehouden. Dan verandert plotseling Ragusa's houding; hij moffelt het mes weg, lacht weer als gewoonlijk. Het is om Jolanda die binnenkomt. IVerktuigelijkbeheerschen zich ook de twee anderen. Stilte.)

Jolanda (wantrouwend). Wat gebeurt hier? (pijnlijke stilte. Elzebee gaat zwijgend, zonder iemand aan te zien, naar buiten).

Jan (tusschen zijn tanden, tot Ragusa:) Beest! (volgt Elzebee.) jjfo^

(Buiten zijn Sam en Van Hove van 't uitzicht terug. Zij installeeren zich met Jan en Elzebee op zij van de hut, dicht bij 't raam aan de lunch. Het nu volgend gesprek tusschen Jolanda en

Sluiten