Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jolanda. Waar ik jou voor hou, dat ben je: een misselijk bedrieger! Te min nog voor de modder, waar ik je uit opvischte!

Ragusa (nu ook woedend en haar tartend). Opvischte, carina?! Als of je niet blij was. mijn vrouw te worden!

Jolanda. God straffe me dat 'k ooit zoo stom was!

Ragusa (honend). God straft er mij nog dagelijks voor!

Jolanda (wil op hem af). Svergognato!

Ragusa (op buiten duidend). Sst.!

Jolanda (iets minder luid, maar met dezelfde heftigheid). En dat durft hij zeggen, die alles aan me te danken heeft!

Ragusa. Poh!

Jolanda. Waar zou je zitten, als ik niet steeds waakte ?! Honderd maal hadden ze je al geknipt! Vergeet je Baden-Baden ? Of die stomme geschiedenis in Trouville?

Ragusa. Opgepast. ^

Sam (komt binnen en merkt niets). Hello; kom en heb lunch! (al etend neemt hij de pan chocola mee).

Jolanda (als Ragusa volgen wil). Hier!

Sluiten