Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ragusa. En.... wat moeten zulke denken ?

Jolanda. Christo nog an toe; doen we zooiets voor 't eerst? Mijn flauwte. En dan de brief van „Papa de graaf" ! Vooruit, ingerukt; en stuur Huijvenberg hier met mijn lunch. Die stommeling heb ik zoover, dat hij de reis en verdere boel wel betalen zal.

Ragusa. Als *k niet beter wist, zou 'k haast jaloersch kunnen wezen op die kwibus; wat ?!

Jolanda (minachtend). Ja, jij jaloersch! Vort, de tijd schiet op.

Ragusa (als hij langs haar gaat). Monisca; je bent toch zoo mooi als je je driftig maakt!

Jolanda (afwerend). Jawel; en daarom kijk jij naar andere vrouwen!

Ragusa (gaat naar buiten).

TOONEEL 12. JOLANDA - dan JAN.

(Jolanda, alleen, maakt met haar zakdoek de oogen üochtig en neemt geheel de pose van de beschaamde, bedroefde zuster aan.)

Jan (komt van buiten, denkt dat zij zit te huilen). Kom, kom! — Hier, eet maar eens eerst!

Sluiten