Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jolanda. Dat heb ik hem daarnet al gezegd; vanavond vertrekken. Maar het gaat niet; hij ... . Oh, ik kan het u niet alles vertellen.

Jan. U meent toch niet dat hij de onbeschaamdheid heeft gehad om te weigeren?!

Jolanda (haastig). Nee nee; hij voelt zelf ook wel dat hij zich hier onmogelijk heeft gemaakt. Maar .... (nieuwe snikken).

Jan. Maar? Kom, zeg gerust alles; ik ben immers uw vriend.

Jolanda. Wij kunnen niet weg; niet dadelijk tenminste . . . . 't Geld ....

Jan. Welk geld?

Jolanda (fluisterend). Ik heb n vreeselijke scène met hem gehad. Het laatste reisgeld, dat hij onder zijn berusting had, heeft hij verspeeld; de laatste weken — in de club hier.

Jan. Bah, wat een vent!

Jolanda. Och, hij is niet slecht, alleen maar uit zijn evenwicht. Ik had beter op hem moeten passen.

Jan. 't Ontbreekt er nog maar aan dat u uzelf verwijten doet!

Jolanda. Ik zal papa om geld seinen —.

Sluiten