Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRIJF.

Zelfde hall als in 't eerste bedrijf, maar buiten is het nu bijna duister. De straatverlichting is reeds ontstoken. Mevrouw Molenkamp zit bij de eenige reeds brandende lamp ijverig aan haar Carmen-kostuum te naaien. De Kelner komt en draait meer licht op, sluit de gordijnen enz.

TOONEEL 1. MEVROUW MOLENKAMP - KELNER.

Mevrouw Molenkamp. Ghoe laat, Ober ?

Kelner. Bij half zeven, mevrouw.

Mevrouw Molenkamp. En swagèr nóg niet thuis! Te erg! Zij vergeten gheelemaal de partij vanavond!

Kelner. Voor half negen gaat niemand aan tafel, mevrouw. Eer al die kostuums goed zitten....

Mevrouw Molenkamp. Heb jij gebracht die poeiers aan de contessina, Obèr?

Kelner. Jawel, mevrouw. De contessina zou ze dadelijk gebruiken en daarna wat gaan liggen. Dan hoopte ze vanavond weer frisch te zijn.

Mevrouw Molenkamp. Carra contessina! En ghaar broer? Wat doet de graaf?

Sluiten