Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kelner. Ook rusten, geloof ik. Meneer scheen duchtig moe!

Mevrouw Molenkamp. Ghekkenwerk ook in die beroerde sneeuw! (toont haar kostuum) Mooi, hè! — Carmèn!

Kelner. Prachtig, mevrouw.

Mevrouw Molenkamp (ziende dat de Kelner wacht). Nou al, Obèr, ik gheb jou niets meer te zeggen.

Kelner (gaat heen terwijl Ella van buiten komt).

TOONEEL 2. VORIGEN - ELLA.

Ella (hoed en mantel). Goedenavond.

Mevrouw Molenkamp (druk piekend). Ja kind, zóó laat! Nooit ben jij klaar op tijd!

Ella. Zijn de anderen dan al thuis ?

Mevrouw Molenkamp. Ragusa's wèl. Ordelijk die menschen, altijd op tijd.

Ella. De Ragusa s alleen?

Mevr ouw Molenkamp. Ja, kassian! Contessina siek geworden daar boven. Is jouw kostuum nóu klaar, miss Ella?

Ella (wijzend). Eerder dan 't uwe, geloof ik.

Sluiten