Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kelner. De post. (Thorwald komt de trap weer af).

Ella. Aha, eindelijk mijn drukproeven?

Ober (tusschen Ella en Thorwald). Weer vergeefs, miss Bumett. Mr. Weldon, Mr. Weldon .... (tot Thorwald) voor u . . . . Mr. Weldon ....

Ella. Toe maar ....

Kelner. Uw courant.... èn de courant voor meneer Van Hove, dat 's alles, (gaat terug naar het brievenrek en verdeelt daar de correspondentie over de vakjes. Thorwald gaat naar boven).

Mevrouw Molenkamp. Klaar! Ghè?! Rood altijd zoo lief, ja?! Gha jij mee naar boven ?

Ella. Zouden we niet eerst bij den directeur opgeven dat u uw juweelen kwijt bent.

Mevrouw Molenkamp. Ach soeda. Kom terécht! Ghè, contessina, ja. Waarom jij in tranen ?

TOONEEL 3. VORIOEN. - JOLANDA en RAGUSA. Ragusa (komt met Jolanda van boven). Kalm nu, lieve.

Sluiten