Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat heb ik er mee gewonnen ? Dat hij nu in mijn gezicht dat schepsel tegen me uit speelt! (staat op). Nee; 't is alles uit. En gelukkig maar. Wij hadden ons vergist (wil naar boven gaan).

Ella (van links). Ah, eindelijk. Was 't genoeglijk? (stilte. Gebaar van Van Hove).

Elzebee (lusteloos). Ella, ik hoop niet dat je er op tegen hebt, dat ik voor ons een andere kamer vraag, desnoods in het hoofdgebouw?

Ella. Waarom dat zoo opeens?

Elzebee. Ik wensch die meneer Ragusa niet langer tot buurman te hebben.

Ella. Maar weet je dan al ... .

Van Hove (duidt door gebaren dat Ella haar maar niets verder moet vragen, zacht.) Ze is moe.

Elzebee (gaat langzaam de trap op), 'k Ben heelemaal niet moe. — Wat moet ik weten ?

Ella. Ik had je precies hetzelfde willen voorstellen en ook om die reden.

Van Hove. Om Ragusa?

Ella (knikt). Ik heb namelijk vanmiddag 'n heel vreemdsoortige ontdekking gedaan, waar ik erg van 'geschrokken ben.

Sam (keert om). Wat dan?

Sluiten